การทำศัลยกรรมตา

การทำศัลยกรรมตามีอยู่หลายแบบหลายเทคนิคขึ้นอยู่กับปัญหาและความถนัดของแพทย์ มีการลงแผลหลายแบบ จุดประสงค์เพื่อจัดให้เกิดชั้นตาที่เท่ากันทั้ง 2 ข้างและแนวขนตาไปในแนวเดียวกัน บางคนที่มีชั้นหน้งตาหย่อนเช่นผู้สูงอายุอาจจำเป็นต้องตัดหนังตาออกบางส่วน บางคนอาจต้องทำการยกคิ้วร่วมด้วยถ้าคิ้วตกมาก

การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา

  ในทุกๆปี จะมีผู้มีความประสงค์ทั้งหญิงและชายจำนวนมากเลือกการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของตัวเอง การที่มีเปลือกตาตกจะทำให้ดูสูงวัยมากขึ้น ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาการมองเห็นร่วมด้วย การผ่าตัดชนิดนี้จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาเปลือกตาบนบวนนูน และถุงใต้ตาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการผ่าตัดดังกล่าวนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหารอยดำรอบดวงตา และริ้วรอยรอบดวงตาได้ ถึงแม้ว่าการผ่าตัดเปลือกตาเพียงอย่างเดียวก็สามารถเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น แต่บางครั้งแพทย์อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดอื่นๆบนใบหน้า เช่น การยกคิ้ว การดึงหน้า หรือการกรอผิวหน้า (skin surfacing)ร่วมด้วย เพื่อให้ผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นได้ การที่จะทราบว่าการทำผ่าตัดเปลือกตานั้นสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร คุณจำเป็นจะต้องทราบถึงวิธีการผ่าตัดคร่าวๆ และอะไรที่คุณสามารถคาดหวังได้จากการผ่าตัดชนิดนี้ เอกสารฉบับนี้จะรวบรวมคำถามที่พบบ่อยที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่คุณจะพิจารณาเลือกการผ่าตัดเปลือกตา ผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่การสื่อสาร ความเข้าใจกันระหว่างแพทย์ผู้ผ่าตัดและตัวผู้ป่วยเอง ความเชื่อถือของผู้ป่วยต่อแพทย์เป็นพื้นฐานสำคัญในการที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจจะทำการผ่าตัดหรือไม่ ดังนั้นการพูดคุย และซักถามถึงข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อความพึงพอใจต่อผลการผ่าตัดที่เกิดขึ้น   การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่ การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาเป็นการผ่าตัดที่เอาไขมัน กล้ามเนื้อ และผิวหนังส่วนเกินออกเปลือกตาบนหรือเปลือกตาล่าง ผลการผ่าตัดจะทำให้ดูหน้ากระชับมากขึ้น ดูอ่อนเยาว์มากขึ้น ในกรณีคนที่ปัญหาด้านดวงตา หรือสุขภาพอื่นๆ จำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์สาขานั้นๆ ว่าเหมาะสมที่จะทำการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาหรือไม่ นอกจากนี้การปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้านั้นจะสามารถบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการผ่าตัด ตลอดจนสามารถแนะนำการผ่าตัดร่วมชนิดอื่นๆ เพื่อความความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้น เช่น แนะนำให้ดึงหน้าผากเพื่อดึงคิ้วขึ้น ทำให้ผิวหนังบริเวณตึงเรียบ หรือแม้แต่การกรอหน้า เพื่อลบริ้วรอยต่างๆ รอบดวงตาร่วมด้วยเป็นต้น   แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการตัดสินใจทำการผ่าตัด หลังจากที่มีการพิจารณาความเหมาะสมว่าสามารถทำการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของการแก้ไขปัญหาเปลือกตา หรือเพื่อความงามก็ตาม คุณจะได้รับการซักประวัติ การตรวจร่างกายเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนการผ่าตัด ตลอดจนปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดของแพทย์ โดยก่อนการผ่าตัด จะได้รับการซักถามประวัติด้านการมองเห็น สภาวะดวงตา การใช้คอนแทคเลนส์ ตลอดจนความต้องการของคุณเกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา และแพทย์จะอธิบายถึงสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากการผ่าตัด ซึ่งปัจจัยที่อาจมีผลต่อการพิจารณาการผ่าตัดได้แก่ อายุ ลักษณะของผิวหนัง เชื้อชาติ และระดับการการมองเห็น นอกจากนี้คุณควรไว้วางใจในการพูดคุยในเรื่องๆต่างๆเกี่ยวกับการผ่าตัด ตลอดจนความคาดหวัง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักต่อผลการผ่าตัด หลังจากนั้นแพทย์จะอธิบายถึงเทคนิควิธีการผ่าตัด ชนิดของการระงับความรู้สึก การผ่าตัดร่วมอื่นๆ ผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดให้คุณรับทราบ   ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบน แพทย์จะเริ่มจากการกำหนดความหนาของชั้นเปลือกตาบน เปิดแผลบริเวณชั้น เอาไขมัน กล้ามเนื้อและผิวหนังส่วนเกินที่จะเอาออก เย็บกำหนดชั้นของเปลือกตา และเย็บปิดบาดแผลผิวหนัง การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาล่าง แพทย์จะเริ่มการเปิดแผลบริเวณใต้ขนตาล่าง เอาไขมัน กล้ามเนื้อ และผิวหนังส่วนเกินออก และเย็บปิดแผลผิวหนัง ซึ่งการเปิดแผลในการทำตกแต่งเปลือกตาล่างนี้ยังสามารถเปิดแผลบริเวณเยื่อบุตาเพื่อเลี่ยงปัญหาแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดได้ อย่างไรก็ตามวิธีการผ่าตัดดังกล่าวมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกวิธีการผ่าตัดขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับแพทย์ผู้ผ่าตัด โดยปกติการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาแต่ละชนิดจะใช้เวลาการผ่าตัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง   สิ่งที่เกิดขึ้นและข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดหลังการผ่าตัด แพทย์อาจจะมีการปิดแผลด้วยวัสดุปิดแผลเล็กๆ บริเวณเปลือกตา โดยไม่จำเป็นต้องปิดตา อย่างไรก็ตามอาจจะมีการใช้ยาป้ายตาเพื่อลดปัญหาตาแห้ง ปัญหาเรื่องตาช้ำบวมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติ โดยการประคบเย็นและนอนยกหัวสูงสามารถลดปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวด ไม่ค่อยสบาย โดยแพทย์จะสั่งยาบางชนิดเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ในกรณีที่ใช้เย็บแผลด้วยไหมไม่ละลาย แพทย์จะนัดมาเพื่อทำการตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ 5 วัน และสามารถล้างทำความสะอาดเปลือกตาได้หลังผ่าตัดประมาณ 7-10 วัน ในกรณีที่รู้สึกตาแห้ง หรือเคืองตาสามารถใช้ยาหยอดตาได้ตามปกติ ห้ามขยี้ตาแรงๆ เป็นเวลานาน 1 เดือน รวมถึงเลี่ยงการออกทำงานกลางแสงแดดเป็นเวลา 1 เดือนด้วย และสามารถใช้เครื่องสำอางได้ตามปกติหลังการตัดไหมเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 5-7 วัน) แพทย์จะนัดมาติดตามผลหลังการผ่าตัดในช่วง 1-2 เดือนแรก โดยในระหว่างนี้ถ้ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตาให้มาปรึกษาแพทย์โดยทันที

ข้อควรปฏิบัติหลังทำการผ่าตัดเปลือกตา (blephaloplasty)

สิ่งที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด

 1. อาจจะมีการปิดแผลด้วยวัสดุปิดแผลเล็กๆ หรือป้ายยาครีมบริเวณแผลโดยไม่จำเป็นต้องปิดตา
 2. อาจมีอาการตาปรือ และตาพร่ามัวเล็กน้อย  จึงไม่ควรขับรถกลับบ้านเอง
 3. อาจมีอาการตาแห้ง เคืองตา ซึ่งแพทย์อาจจะมีการสั่งใช้ยาป้ายตาหรือยาหยอดตาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
 4. อาจรู้สึกปวด ไม่ค่อยสบาย โดยแพทย์จะสั่งยาบางชนิดเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
 5. เปลือกตาช้ำบวมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติ โดยอาการจะบวมมากขึ้นเล็กน้อยในช่วง 2-3 วันแรก หลังจากนั้นอาการบวมจะน้อยลงไปเรื่อยๆ อาการบวมดังกล่าวนี้ อาจทำให้ชั้นเปลือกตา หรือลักษณะของเปลือกตาดูยังไม่เป็นปกติซักระยะหนึ่ง ผู้ป่วยจึงไม่ต้องไปกังวล โดยแพทย์จะทำการติดตามผลผู้ป่วยเป็นระยะๆต่อไป
 6. คุณสามารถไปทำงานตามปกติได้ทันทีในวันรุ่งขึ้น (ยกเว้นแต่กรณีที่บวมมาก อาจรอให้ยุบบวม)

ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัด

 1. ภายใน 2-3 ขั่วโมงแรก อาจมีเลือดซึมบริเวณแผลเล็กน้อย ให้ผู้ป่วยใช้อุ้งมือกดบริเวณเบ้าตา
 2. เพื่อลดปัญหาบวมบริเวณแผลผ่าตัด ให้ผู้ป่วยนอนยกหัวสูงในระยะแรกๆ ร่วมกับการประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัดใน 48 ชั่วโมงแรก หลังจาก 48 ชั่วโมงนั้นให้เปลี่ยนมาเป็นประคบอุ่นแทน
 3. ทำแผลทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น โดยใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำที่สะอาดเช็ดคราบเลือดออก เสร็จแล้วป้ายแผลด้วยยาครีม
 4. หลีกเลี่ยงการทำให้แผลโดนน้ำแบบเปียกโชกในช่วงแรก
 5. แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาทำการตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ 5-7 วันหลังผ่าตัด
 6. สามารถล้างหน้า และใช้เครื่องสำอางได้หลังแผลตัดไหมเรียบร้อยแล้ว
 7. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และมาติดตามผลตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ
 8. ในกรณีที่รู้สึกตาแห้ง หรือเคืองตาสามารถใช้ยาหยอดตาได้ตามปกติ
 9. ห้ามขยี้ตาแรงๆ เป็นเวลานาน 1 เดือน รวมถึงเลี่ยงการออกทำงานกลางแสงแดดเป็นเวลา 1 เดือน

อาการผิดปกติที่ควรรีบกลับมาปรึกษาแพทย์

 1. อาการการมองเห็นภาพซ้อน
 2. อาการการมองเห็นน้อยลง
 3. อาการตาโปน ปวด บวมบริเวณเปลือกตามากขึ้นเร็ว
 4. อาการอื่นๆ ที่ผู้ป่วยรู้สึกสงสัยว่าผิดปกติ