เสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน

*รูปเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้ว ไม่อนุญาตให้เผยแพร่นอกเว็บไซด์

คนไข้เข้ารับการทำศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนหลังหู ซึ่งเคยเสริมจมูกด้วย silicone มาก่อน ต่อมาเมื่อเอา silicone ออก ได้เกิดปัญหาเกิดผังผืดที่ปลายจมูก ทำให้ปลายจมูกยุบร่วมกับคัดจมูก

ก่อนทำ                                                 หลังทำ 4 วัน

หลังทำ 1 สัปดาห์

ลักษณะใบหู หลังจากเอากระดูกอ่อนมาเสริมปลายจมูก

*รูปเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้ว ไม่อนุญาตให้เผยแพร่นอกเว็บไซด์