นวตกรรมล่าสุดเสริมจมูกโดยใช้แผ่น PDS เพื่อปลายจมูกโด่งได้รูป

PDS™ FLEXIBLE PLATE, A UNIQUE ABSORBABLE IMPLANT, FOR NASAL RECONSTRUCTION, NOW AVAILABLE IN THAILAND

หลังจากรอคอยมานานขณะนี้ได้มีการนำ PDS PLATE มาใช้ในเมืองไทยได้แล้วโดยที่PDS™ Flexible Plate นั้นจะเป็นสารประกอบ polydioxanone ซึ่งจะสามารถสลายตัวโดยธรรมชาติจึงไม่ได้ทิ้งสิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่างกายเพราะสลายตัวใน 6 เดือนซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนโครงสร้างชั่วคราวที่จะทำให้กระดูกอ่อนที่ใส่ไว้ยึดตัวทำให้โครงสร้างกระดูกอ่อนคงรูปทำให้จมูกออกมาอย่างสวยงามตามความต้องการ

การทำศัลยกรรมตกแต่งจมูกและผนังกั้นจมูกนั้นยากและใช้เวลาโดยที่การทำจมูกในเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ใช่เพืยงเหลา silicone หรือใช้ silicone สำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานการผ่าตัดศัลยกรรมให้ได้ผลสูงสุดโดยที่ต้องใช้ทักษะในการประกอบกระดูกอ่อนขึ้นใหม่โดยการทำให้จมูกยาวขึ้นโดยการเคลื่อนผนังกั้นจมูกและทำการตกแต่งปลายจมูกใหม่เย็บให้เรียวเป็นธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งเนื่องจากกระดูกอ่อนของคนไทยค่อนข้างบางอ่อนการใช้ pds จะมีประโยชน์ในกรณีนี้โดยเฉพาะในกรณีเป็นเคสแก้ที่กระดูกอ่อนเสียหายอย่างมาก